Popusti za grad:

Popusti od 50% - 90% na sve vrste kulturnih i sportskih aktivnosti... Najbolji popusti u Beogradu i drugim gradovima sirom Srbije.