Uslovi prodaje

Agencija za računarsko programiranje BIGpopust, (dalje u tekstu: BiGpopust) omogućava i organizuje promotivnu prodaju proizvoda / usluga kao posrednik u ime i za račun Partnera putem internet stranice www.bigpopust.com, na način da Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode / usluge, pod uslovom da BiGpopust uspe da putem javnog poziva u određenom vremenskom razdoblju prikupi najmanje ugovoreni minimalni broj kupaca za taj proizvod / uslugu.

Partner kao vlasnik proizvoda / usluge se obavezuje da će ugovoreni promotivni proizvod / uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde kvaliteta i savesnog privrednika. Obaveza BiGpopust je da po najvišim standardima poslovanja organizuje i vodi promotivnu prodaju.

BiGpopust  je vlasnik proizvoda samo u ponudama gde je izričito navedeno da je BiGpopust ujedno i Ponuđač/Partner. Iz toga proizilazi da je za te ponude BiGpopust odgovoran za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti proizvoda odnosno BiGpopust je u potpunosti odgovoran za sve povrede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika za pomenute ponude.

BiGpopust nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima proizvode / usluge koje kao posrednik promotivno nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni da bude odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda / usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja usluga koje nudi.

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner. BiGpopust ni na koji način ne može da bude odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje kao posrednik promotivno prodaje. Na svakoj ponudi jasno je naznačen ponuđač / partner koji nudi određeni proizvod / uslugu.

Kuponi služe kao dokaz o kupovini određenog proizvoda po uspešnom završetku promotivne prodaje i izdaju se na ime kupca ili na ime koje odredi kupac. Kuponi obavezno moraju da sadrže ime kupca ili ime koje odredi kupac, oznaku/broj kupona, vrstu i model proizvoda/usluge, rok u kom kupac može po uspešnom završetku promotivne prodaje da podnese zahtev za isporuku / konzumiranje proizvoda / usluge, mesto i način na koji kupac može da postavi zahtev za isporuku / konzumiranje proizvoda / usluge, a po potrebi i druge podatke.

Svi Kuponi za kupovinu ugovorenog proizvoda / usluge koje za Partnera izda BiGpopust, a koja je napisana sa internet stranice www.bigpopust.com, ili bilo koje internet stranice povezane sa BiGpopust su promotivni Kuponi koji se nude kupcima ispod navedene vrednosti, i koje su podložni uslovima i pravilima BiGpopust, kao i pravilima Partnera koji učestvuje u određenoj promotivnoj akciji.

Uspešnim završetkom promotivne prodaje smatra se slučaj kada se prikupi najmanje minimalan broj kupaca za određeni proizvod / uslugu. Minimalan broj kupaca uvek se navodi uz određenu ponudu.

Rezervacijom / porudžbinom promotivne ponude saglasni ste da će Vaša kartica biti naplaćena isključivo i samo ukoliko promotivna prodaje bude uspešna tj. ukoliko je rezerviše minimalni broj kupaca određen za tu ponudu. U slučaju da promotivna prodaja bude neuspešna Vaša rezervacija / porudžbina neće biti naplaćena. Rezervacije / porudžbine promotivne ponude se zavode jednokratno na celokupan iznos cene.

Za kupovinu bilo kog proizvoda / usluge koje nudimo, od Vas kao korisnika zahteva se prethodno otvaranje korisničkog naloga tj. registracija. Otvaranje korisničkog naloga je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup popunjavanju Vaših Kupona i porudžbina, pregledu ranijih kupovina kako bi lako korigovali svoja podešavanja.
Specifični dodatni uslovi i pravila korišćenja Kupona kod prodavca kao Partnera:

 • Kupon se odnosi samo na proizvod koji prodaje Partner, ne može da se odnosi na troškove poštarine ili manipulativne troškove.
 • Samo jedan Kupon sme da se koristiti po porudžbini, osim ako drugačije nije odredio sam Partner.
 • Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Partnera.
 • Ni BiGpopust ni Partner nisu odgovorni za izgubljen ili ukraden Kupon
 • Kupon se ne može kombinovati sa drugim poklon-bonom / bonovima ili kuponima trećih lica / promocijama, ne može se reprodukovati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.
 • Svaka upotreba Kupona koja nije u skladu sa uslovima i pravilima. korišćenja biće rezultat prestanka važenja Kupona.
 • Iskoristivost Kupona ističe na datum koji je naznačen na njoj i ne možete je produžiti.

Vraćanje proizvoda kupljenog na stranici www. BiGpopust.com vrši se shodno Članu 56 Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS 62/2014). Reklamacije se izjavljuju na Internet stranici u kojoj je roba kupljena od strane Korisnika.
Reklamacija može da se uputi pisanim ili elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokaza o kupovini.
Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i dužan je da je čuva dve godine od dana podnošenja reklamacije Korisnika.
Prodavac izjavljuje će u svemu poštovati odredbe člana 56 Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija. 

Restoran je definisan kao Partner koji kao svoju redovnu poslovnu aktivnost nudi hranu i piće na prodaju, pa tu hranu i piće isporučuje kupcima/konzumentima navedenim u valjanoj Potvrdi.
Specifični dodatni uslovi i pravila korišćenja Kupona za konzumaciju hrane i pića u restoranu kao Partneru: 

 • U isključivoj je nadležnosti Partnera da odredi da li se Kupon može kombinovati sa bilo kojim potvrdama / bonovima / kuponima / promocijama trećih lica.
 • Kuponi važe za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno.
 • BiGpopust kao ni Partner nisu odgovorni za izgubljen ili ukraden Kupon na bilo koji način.
 • Svaki pokušaj upotrebe Kupona suprotan uslovima i pravilima korišćenja imaće za posledicu da Kupon postane nevažeći.
 • Valjanost Kupona ističe na datum koji je naznačen na njoj i ne može se produžiti.

Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www. BiGpopust.com smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

Popusti za grad: