20.000 din

• rezervisani kuponi: 20

3.000 din

Nauči da kreiraš atraktivne web sajtove. Postani HTML5 i CSS3 developer i ovladaj moćnim tehnologijama koje korite stručnjaci iz oblasti web dizajna.

HTML5, CSS3 i JavaScript nalaze se među najpopularnijim i najkorišćenijim tehnologijama za izradu web sajtova.

 • Online kurs HTML5, CSS3 I JavaScripta
 • 3.5 meseca kursa
 • Pristup platformi 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji
 • Sertifikat na kraju obuke

HTML5 obezbeđuje tri osnovne osobine veb strana: strukturu, stil i funkcionalnost. HTML5 se nezvanično smatra proizvodom koji objedinjuje HTML, CSS i JavaScript, čak i onda kada ne sadrži pojedine interfejse za programiranje aplikacija u JavaScriptu, pa ni celu specifikadju CSS3.

HTML, CSS i JavaScript međusobno su zavisne tehnologije koje deluju kao celina organizovana u okviru specifikacije HTML5. HTML je zadužen za strukturu, CSS za prezentaciju, odnosno  predstavljanje strukture i sadržaja veb strane na ekranu, a JavaScript završava sve ostalo, što je  izuzetno značajno.

Na ovom kursu naučićemo kako se pravi takva struktura pomoću novih elemenata ovih jezika.

Šta ćeš naučiti:

 

 1. 1.      HTML5

 

Opšta struktura 

Struktura tela dokumenta 

Element – header 

Element – nav

Element – section

Element – aside

Element – footer

Telo dokumenta

Element – article

Element – hgroup

Element – figure i figcaption

Element – details i summary

Element – mark

Element – small

Element – cite

Element – address

Element – wbr

Element – time

Element – data

Atributi – data-* i reversed

Atributi – ping i download

Atribut – translate

Atribut – contenteditable i spellcheck

 

 1. 2.      CSS3

 

Pravila CSS-a Otključano

Svojstva CSS-a Otključano

Umetnuti stilovi

Ugrađeni stilovi

Spoljne datoteke

Referenciranje pomoću rezervisane reči

Referenciranje pomoću atributa id

Referenciranje pomoću atributa class

Referenciranje pomoću bilo kog atributa

Referenciranje pomoću pseudoklasa

Novi selektori

Modeli okvira

Tradicionalni model okvira

Fleksibilni model okvira

Svojstvo flex

Svojstvo flex-direction

Svojstvo order

Svojstvo justify-content

Svojstvo align-items

Svojstvo align-self

Svojstvo flex-wrap

Svojstvo align-content

Nova pravila

Svojstvo border-radius

Svojstvo box-shadow

Svojstvo text-shadow

Funkcija @font-face

Linearni preliv

Radijalni preliv

Funkcija rgba

Funkcija hsla

Svojstvo outline

Svojstvo border-image

Svojstvo background

Stupci

Filtri

Svojstvo transform: scale

Svojstvo transform: rotate

Svojstvo transform: skew

Svojstvo transform: translate

Sve transformacije

Dinamičke transformacije

Prelazi

Animacije

 

 1. 3.      JavaScript 0/24

 

Uvod u JavaScript

Promenljive

Uslovi i petlje

Funkcije i anonimne funkcije

Objekti

Konstruktori

Objekat Window

Objekat Document

Atributi događaja

addEventListener

Metoda umetanja

Metoda ugrađivanja

Metoda spoljnih datoteka

querySelector()

querySelectorAII

matchesSelector

Stilovi u JavaScriptu

Objekat dassList

Rad sa atributima

Svojstvo dataset

Pravljenje i brisanje elemenata

innerHTML, outerHTML i insert Adjacent HTML

Interfejsi za programiranje aplikacija (API-ji)

Greške i otklanjanje grešaka

MON TECHNOLOGY (USAVRSI SE)

Serdara Janka Vukotića 1, Beograd

Sve ponude ovog partnera

Napomene

Kurs podrazumeva:

 • Online kurs HTML5, CSS3 I JavaScripta
 • 3.5 meseca kursa
 • Pristup platformi 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji
 • Sertifikat na kraju obuke

Jedan vaucer vazi za jednu osobu.

Mozete kupiti vise vaucera na poklon.

Posle isteka roka vaucer nije moguce iskoristiti.

 • Kupon možete iskoristiti do 05.06.2024.


« Povratak na ponudu

Popusti za grad: