Uspešna registracija

Uspešno ste se registrovali na web sajt bigpopust.com

Želimo Vam prijatan boravak na našem sajtu i uspešnu kupovinu.

Da bi kupone dobijali u inbox, a ne u SPAM folder, potrebno je da email office@bigpopust.com stavite u kontakte Vašeg email-a. Ovim će te sprečiti neprijatnosti i uvek će te pronaći naše email-ove.

Hvala

 

BiGpopust tim

Popusti za grad:Pratite nas ?