Uspešna registracija

Uspešno ste se registrovali na web sajt bigpopust.com

Želimo Vam prijatan boravak na našem sajtu i uspešnu kupovinu.

Da bi kupone dobijali u inbox, a ne u SPAM folder, potrebno je da e-mail office@bigpopust.com stavite u kontakte Vašeg e-mail-a.

Ovim će te sprečiti neprijatnosti i uvek pronaći naše e-mail-ove.

Hvala!

 

BiGpopust tim

Popusti za grad: