Uspešna prijava

Zahvaljujemo Vam se na interesovanju za naš i Vaš sajt bigpopust.com. Da bi Vaša registracija bila kompletna molimo Vas da propratite instrukcije koje slede.

Uspešno ste se prijavili.
Molimo Vas da verifikujete svoj nalog, tako što će te otvoriti inbox Vašeg e-maila sa kojim ste se registrovali i kliknuti na aktivacioni link koji smo Vam poslali.

Ukoliko aktivacioni e-mail nije u Vašem inboxu pogledajte u  SPAM datoteci Vašeg e-maila.

Nakon toga Vaša aktivacija biće uspešna.

BiGpopust tim

Popusti za grad: