POLIKLINIKA HEALTH CARE


Dr Ive Popovića Đanija 3, Beograd

2750 din
rezervisane: 12
5500 din
· 50% popusta
2750 din
rezervisane: 9
5500 din
· 50% popusta
1225 din
rezervisane: 16
3500 din
· 65% popusta
2750 din
rezervisane: 14
5500 din
· 50% popusta
1150 din
rezervisane: 14
6500 din
· 82% popusta
2750 din
rezervisane: 12
5500 din
· 50% popusta
3500 din
rezervisane: 35
7000 din
· 50% popusta
1225 din
rezervisane: 9
3500 din
· 65% popusta
2300 din
rezervisane: 32
7000 din
· 67% popusta
7500 din
rezervisane: 25
15000 din
· 50% popusta
5500 din
rezervisane: 22
11000 din
· 50% popusta
3500 din
rezervisane: 21
7000 din
· 50% popusta
2750 din
rezervisane: 28
5500 din
· 50% popusta
2750 din
rezervisane: 12
5500 din
· 50% popusta
12500 din
rezervisane: 9
25000 din
· 50% popusta

Popusti za grad: