29.500 din

• rezervisani kuponi: 14

18.000 din

Šta čini solfeđo i teoriju muzike?

Solfeđo je, kao deo obaveznog muzičkog obrazovanja, predmet prisutan od prvog razreda niže muzičke škole pa sve do završnih godina akademskih studija. Često je u praksi doživljavan kao sporedan, nemuzikalan i suvoparan. Učenici ga mahom vide kao dosadnog, dok je instrument koji sviraju mesto na kome se bave muzikom. Sve u svemu, većina solfeđo posmatra kao višak, odvojen od konteksta muzike i muzičke prakse.

TEORIJA MUZIKE I SOLFEĐO

O KURSU:
  Kurs obuhvata osam tematskih jedinica koji se realizuju kroz 6
troduplih časova. Tokom ovog kursa, kroz teoriju muzike, naučićete da
razumete note i kako da koristite notni zapis, pojam tona i šta je
interval, naučićete kako se grade durske i molske lestvice, šta su
akordi i šta su stupnjevi. Ovladaćete veštinama kako da kroz muziku
izrazite svoje emocije. Muzičkim jezikom umetnici između sebe
komuniciraju i zajedno stvaraju muziku. Kada savladate teoriju muzike,
kada steknete znanja o muzičkim simbolima, pojmovima,  jednostavnim
elementima kao što su note, taktovi, ključevi bićete spremni za
sviranje, pevanje i stvaranje muzike!

  TRAJANJE KURSA:
  Kurs se realizuje kroz osam lekcija od po 6 časova u trajanju od po 2
sata, jednom ili dva puta nedeljno. Ukupno trajanje kursa je mesec dana
ili dva meseca.

  MESTO REALIZACIJE KURSA I VELIČINA GRUPE:
  Mesto održavanja kursa je u Beogradu, u prostorijama muzičkog studija
"Asfalt", Kneza Višeslava 88. Individualan rad.

  USLOVI ZA UPIS KURSA:
  Nije potrebno prethodno iskustvo i znanje iz oblasti teorije muzike i
solfeđa.

  PROGRAM KURSA:
  1. OSNOVA TEORIJE MUZIKE I SOLFEDJA:

        * imena tonova i tonski sistem
        * note i linijski sistem
        * ključ i beleženje nota u ključu ( G i F ključ)
        * notni sistem
        * trajanje nota i pauza, povisilice i snizilice

2. OSNOVNA LESTVICA:

        * pojam i definicija osnovne lestvice
        * C-dur kao osnovna lestvica
        * stupanj i interval u lestvici
        * paralelne molske lestvice (a-moll)

3. METRIKA I RITMIKA:

        * metar – takt
        * jednostavni i složeni taktovi
        * taktiranje
        * ritam,sinkopa
        * predtakt, nepravilne tonske grupe
        * pevanje melodiskog primera ( C dur / a moll )
        * pevanje parlato primera

4. MELODIKA I PEVANJE:

        * melodija – definicija  i pojam
        * predznaci (povišeni i sniženi tonovi)
        * hromatkski i dijatonski polustepeni i celostepeni
        * upoznavanje sa G dur lestvicom
        * pevanje melodiskog primera (G dur)
        * pevanje parlato primera

5. LESTVICE – SKALE:

        * pojam i definicija lestvice

        * dijatonske durske lestvice
        * paralelne molske lestvice
        * pregled lestvica (durske i molske sa povisilicama i snizilicama)
        * kvintni i kvartni krug
        * pevanje melodijskog i parlato primera

6. INTERVALI:

        * vrste intervala
        * intervali u lestvici
        * obrtaji intervala
        * konsonantni i disonantni intervali
        * pevanje melodiskog i parlato primera

7. AKORD I TONALITET:

        * kvintakord, lestvični kvintakord i obrtaj istog
        * tonalitet i srodnost tonaliteta
        * septard i obrtaj istog
        * nonakord i obrtaj istog
        * pevanje melodiskog i parlato primera

8.  DINAMIKA, TEMPO I ARTIKULACIJA:

        * razni muzički izrazi, pomoćni znaci i skraćenice
        * ornamenti
        * pevanje melodiskog i parlato primera

  SERTIFIKAT:
  Svi polaznici imaće MASTER TEST, kojim će se proveriti njihovo znanje
stečeno tokom ovog kursa. Svaki učesnik koji savlada ovaj program
dobićete sertifikat muzičkog studija "Asfalt" o uspešno završenom
kursu.

  

TAKE IT OR LEAVE IT (STUDIO ASFALT)

Kneza Višeslava 88, Beograd

Sve ponude ovog partnera

Napomene

Ponuda podrazumeva TEORIJA MUZIKE I SOFEDJO

Jedan vaucer vazi za jednu osobu

Mozete kupiti vise vaucera za sebe  ili na poklon

Obavezno zakazivanje na br telefona koji ce pisati na Vasem  vauceru

  • Kupon možete iskoristiti do 15.06.2024.


« Povratak na ponudu

Popusti za grad: