4200 rsd pregled urologa sa UZ prostate, mokraćne bešike i testisa

Mislite o svom zdravlju - Poliklinika Gracia Medika u centru grada!

12.600 din

• rezervisani kuponi: 23

4.200 din

Poliklinika Gracia Medika je novootvorena klinika u centru grada samo za Vas. 

U saradnji sa BiGpopustom pripremila Vam je odlične ponude. Odaberite jednu od dve ponude.

PREGLED UROLOGA SA ULTRAZVUKOM PROSTATE,MOKRAĆNE BEŠIKE  I TESTISA 

Zajedno sa Vama brzo do uvida u Vaše u zdravstveno stanje


Medicinska dokumentacija, predstalja zapisnik o zdravstvenom stanju pacijenta, kao i radu lekara u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim procedurama , terapiji i ishodu terapije. 

Zašto je neophodno dostaviti medicinksu dokumentaciju odabranom lekaru ?

Osnovna svrha medicinske dokumentacije je da omogući pravilno lečenje pacijenata , kao i praćenje kroz proces lečenja.

Kao svojevrsni dokument, prilikom svake posete lekaru,  poželjno je dostaviti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, koja se odnosi na prethodne analize, lekarske izveštaje, snimke, opise odgovarajućih dijagnostičkih procedura ( ultrazvučnih pregleda, magneta, skenera i dr). Na ovaj način omogućićete Vašem lekaru lakši i precizniji uvid i Vaše prethodno zdravstveno stanje. Svakao, ono što će lekaru pomoći u isključivanju određenih stanja i lakšem i bržem  postavljanju dijagnoze je upravo uvid u prethodno vođenu dokmetaciju. Takođe poređenjem parametara i podataka iz vođene medicinske dokumentacije sa aktuelnim podacima,lekar će moći da prati tok i brzinu lečenja, utiče na korekciju postojeće terapije ili preporuku o dodatnoj djagnostici, što svakako ubrzava proces lečenja i izlečenja.

               

GRACIA MEDIKA

Zagrebačka 7 , Beograd

Sve ponude ovog partnera

Napomene

Jedan vaučer važi za jednu osobu.

Možete kupiti više vaučera.

Ponuda obuhvata pregled urologa sa UZ prostate, mokraćne bešike i testisa.
Obavezno zakazivanje.

Sa sobom poneti vaučer.

  • Kupon možete iskoristiti do 19.07.2024.


« Povratak na ponudu

Popusti za grad: